Welcome to our website!

RESTORING OLD CARS and METAL SHAPING WORKS

CONTACT: +372 55 998 991

Restoration and sheet metal works for trucks and also cars,EE881010220254753229

Who we are in a couple of words

CarRestoration OÜ(Saare Tehnokeskus) was established in December 2009 and it s a company that is based on Estonian capitals.

Our company offers several kinds of services. We do restoration and sheet metal works for both trucks and cars. Our services are aimed mainly to foreign countries. Most of our work is cars fromthe 50s to the 80s. We have done this work for several years. In our staff are people whose hobby has become their job, people who are dedicated and do this work with respect. It is an area where we learn something new with every job. Our goal is to be a reliable partner and offer first-rate services. You can check out some of our works in the gallery.

Our goal is to be the right hand to your machines.

Wishing for a pleasant cooperation!

General Conditions

1. Kodulehel loetletud teenuseid osutab CarRestoration OÜ asukohas Räpina mnt 16, Võru. 2. Esmalt teostab CarRestoration OÜ Teie masinale või seadmele liivapritsitööd peale liivapritsitööde hinnapakkumise kinnitamist ja teenustasu arve tasumist kliendi poolt. 3. Seejärel selgub masina/seadmele vajaminevad tegelikud tööd, misjärel esitab CarRestoration OÜ lõpliku hinnapakkumise. 4. CarRestoration teostab töid tunnitasuga 25 eur/h, millele lisandub käibemaks. 5. CarRestoration OÜ teostab kliendile üksnes töid, millistes on kokkulepitud ja klient on aktsepteerinud CarRestoration OÜ poolt esitatud hinnapakkumist. 6. CarRestoration OÜ dokumenteerib kliendile üleantava töö fotodena. Sama kehtib ka töö vaheetappide teostamise osas kuni tööde lõpliku valmimiseni. 7. Teostatud töid iga tööetapi kaupa annab CarRestoration OÜ üle kliendile kirjaliku akti vastu, kas e-posti teel digitaalallkirjastatuna või töökojas kohapeal. 8. Tööde teostamine ei jätku järgmiste tööetappidena kui eelmise tööetapi on kliendi poolt kinnitamatta ja sellele järgnenud arve CarRestoration OÜ-le tasumata. 9. Kui klient jääb aktsepteeritud tööde eest CarRestoration OÜ-le võlgu teostab CarRestoration OÜ kliendi masina või seadme üle pandiõigust ja ei tagasta masinat või seadet enne kui klient on võlgnevuse tasunud või pooled on kirjalikult kokkuleppinud võla tasumise tingimustes. Võlas olev arve viivisemäär on 0,35% päevas alates arve tasumise tähtajast. 10. CarRestoration OÜ ja kliendi vahelisi vaidlused lahendatakse omavaheliselt. Eraisikust kliendil on õigus ja võimalus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitseameti poole (Pronksi 12,10117 Tallinn, info@tarbijakaitseamet.ee).

Write to us

Questions, problems? Contact us!

OÜ CarRestoration

Võrumaa haanja vald sormuli küla sormuli talu 65194

Company Registration Number: 14088234

VAT Number: EE101897808

+372 55 998 991

info[-ätt-]carrestoration.ee